ประวัติผู้สอน

สุระ นวลประดิษฐ์


• ผู้เขียนหนังสือแนะนำการขายภาพออนไลน์ เล่มแรกของประเทศไทย “แชะ!!...รวยทะลุเลนส์ ถ่ายภาพขายออนไลน์ ธุรกิจสร้างเงินล้าน” หนังสือติดอันดับ Best seller มีจำนวนพิมพ์ซ้ำนับสิบครั้ง

• ผู้เขียนหนังสือ “รวยด้วยภาพถ่าย” สอนการขายภาพออนไลน์ หนังสือติดอันดับ Best seller

• ผู้เขียนหนังสือ “รวยด้วยคลิปวิดีโอ” สอนการขายคลิปวิดีโอออนไลน์ หนังสือติดอันดับ Best seller

• ผู้เขียนหนังสือ “ตีแตก ถ่ายภาพขายออนไลน์” คู่มือการขายภาพออนไลน์ที่เขียนจากประสบการณ์จริง สร้างคนขายภาพออนไลน์ระดับเงินล้านจำนวนมากมายให้ประเทศไทย หนังสือติดอันดับ Best seller มีจำนวนพิมพ์ซ้ำนับสิบครั้ง

• แอดมินและผู้ก่อตั้ง www.stockphotothailand.com เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์โดยตรง แห่งแรกของประเทศไทย ปี 2019 – ปัจจุบัน

• แอดมินกลุ่ม Shutterstock Thai Contributors Facebook Group ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก www.shtterstock.com เว็บขายภาพอันดับต้นของโลก มีสมาชิกกลุ่มมากกว่า 124,000 คน

• วิทยากรสอนพัฒนาคนขายภาพออนไลน์ในงานสัมมนา ShutterTalk Thailand ที่ได้รับการสนับสนุนแบบเต็มรูปแบบ 100% จาก www.shutterstock.com เว็บขายภาพอันดับต้นของโลก ที่ได้จัดมาแล้ว 22 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 1,500 คน

• ร่วมงานกับ www.shutterstock.com ในตำแหน่ง Shutterstock Community Leader in Thailand เพื่อพัฒนาคนขายภาพออนไลน์ในประเทศไทย มากว่า 5 ปี

• วิทยากรสอนขายภาพออนไลน์ที่เปิดการสอนรวมกันมากกว่า 50 คลาสในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกคลิก สตูดิโอแอนด์สเปซ จำกัด สตูดิโอสำหรับผลิตงาน Stock photo และ Stock video ทั้งผลิตเองและให้เช่าสถานที่สำหรับผลิตงานสต็อก

ครูวิทูร / ครูหลิน


ครูวิทูร และ ครูหลิน สองครูผู้รักในงานศิลปะและรักในการสอน

• สอนสีน้ำในคลาสแบบสดมามากว่า 12 คลาส

• สอนเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ และนักเรียน ในคลาสสีน้ำบำบัดมากว่า 2 ปี

• เป็น admin Shutterstock Thai Contributors

• เป็น admin Roselynne & Witoon Microstock

• เป็น admin Being Microstocker

• เป็น admin และดูแลการสอนหลังการเรียนคลาสสีน้ำแบบสด Class watercolor for Microstock

ครูวิทูร บุญชู โปรแกรมเมอร์ผู้หลงใหลในงานศิลปะมากพอๆ กับคอมพิวเตอร์

• จิตรกรผู้วาดภาพในสถานที่เชิงพาณิชย์หลายแห่ง เช่น ตลาดหัวปลี สระบุรี

• อาจารย์สอนการใช้งานโปรแกรม Lightroom และ Photoshop

• ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพปลากัดและปลาสวยงาม

• เป็น Contributor คนขายภาพออนไลน์มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปี

ครูณภศินธุ์ ฉันทวงศ์วิริยะ https://www.facebook.com/naphazynths คือ ผู้ที่หลงไหลในศิลปะตั้งแต่วัยเยาว์โดยเฉพาะสีน้ำ

เคยถูกปรามาสว่าไม่มีหัวด้านศิลปะ และพรสวรรค์ด้านสีน้ำ เลยทุ่มเทเวลา ความพยายามที่จะเข้าใจว่ายังขาดทักษะ และความเข้าใจตรงจุดไหน หลังจากลงเรียนหลายสถาบัน ผ่านการศึกษาค้นคว้าที่มองว่าสีน้ำยาก และทำไม่ได้นั้น จริงๆ แล้วเพียงขาดความเข้าใจในอุปกรณ์ และทักษะบางประการเท่านั้น เพราะตัวผู้สอนเอง ผ่านประสบการณ์ความล้มเหลว และทำไม่ได้มาก่อน จนเข้าใจ และกลั่นกรองมาเป็นบทเรียน วิธีการ จนทำให้ผู้เรียนคลาสสีน้ำเรียนสดนั้น สามารถวาดได้ และนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดได้

ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง


DaVinci resole trainer ที่ได้รับ Certificate รับรองจาก Blackcmagic design


วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Digital Video & Post Production, การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ


2014 

⇒ Basic Color Grading : Color Grading & Post-production Workflow

⇒ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

2015

⇒ Assimilate SCRATCH Training SCRATCH v8.3 – 101 Dailies and Finishing

⇒ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

2016

⇒ Advanced Color Grading: Color management/Color Correction

⇒ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

2017

⇒ Basic Color Science for Film &TV Production Workshop

⇒ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

2018

⇒ DaVinci Resolve 14 “Train the Trainer”

⇒ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

⇒ Basic Color Science for Film & TV Production Workshop

⇒ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

⇒ DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Introduction to DaVinci Resolve

⇒ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

2019

⇒ DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Advanced Edit

⇒ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand

⇒ DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Colour Correction

⇒ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand


อดีต…


: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสื่อและสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


: รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


: Manager Director / Senior Technical บริษัท อาทิเฟ็ก ดีไซน์ แอนด์ เอ็ฟเฟ็ก จำกัด


: System Administrator แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิค บริษัทกันตนาแอนนิเมชั่น จำกัด


: นักเขียนประจำนิตยสาร Digital Multimedia Animation (DMA) คอลัมพ์ “HDSLR”


: นักเขียนประจำนิตยสาร Digital Video & Multimedia Magazine คอลัมพ์ AE Workshop


ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ…


ที่ปรึกษาโครงการผลิตสารคดี “ถ้ำหลวง” สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี

ผู้ตรวจสอบเอกสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทอักษรเจริญทัศน์

กรรมการร่างหลักสูตร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ผู้ตรวจประเมินเครื่องมือ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)

 กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


ที่ปรึกษาด้านสื่อฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

ประสบการณ์การสอน /การบรรยาย


การผลิตสื่อวิดีโอด้วย Smartphone เพื่อการสรุปโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การผลิตวิดีโอด้วย Smartphone เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เทคนิคการทำ Color Grading สำหรับงานวิดีโอ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

เทคโนโลยีการผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

เทคนิคการถ่ายวิดีโอ เพื่อการจัดจำหน่ายบน Micro Stock

เทคนิคการผลิตหนังสั้น (ถ่ายทำและตัดต่อ) ในโครงการ CAT Short Film 2018

เทคนิค Post Production สำหรับการผลิตโทรทัศน์ออนไลน์ในระบบ HDR บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เทคนิคการผลิตสื่อสื่อดิจิทัล โครงการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ออนไลน์ มศว

การประยุกต์ใช้ ICT สำหรับการศึกษา ในงานไอทีวิชาการ มศว

เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับผลิตสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับผลิตสื่อการสอน โรงเรียนบางจาก กรุงเทพมหานคร

การออกแบบกราฟิคสำหรับงานโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สอนในวิชา การการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนในวิชา การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนในวิชา ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ระบบดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนในวิชา เทคนิคการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนในวิชา เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนในวิชา การตัดต่อและลำดับภาพสำหรับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอนในวิชา ผลิตสื่อเบื้องต้น วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์พิเศษสอนในวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Special Effect with After Effects ของ Digital Asia School of Animation

อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Advance Non-Linear Editing ของบริษัท Lofty co., Ltd

กรรมการตัดสิน หนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ “Thai Touch”: สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้”

อ.จิณณ์ Sothorn Jinn Chudpimai


imageผลงาน อ.จิณณ์


Sothorn Jinn Chudpimai


Colourist, Director of DHR

2019

⇒ DaVinci Resolve Advanced Colour Certified Trainer by Blackmagic Design Company & CCDA

⇒ DaVinci Resolve Advanced Editing Certified Trainer by Blackmagic Design Company & CCDA

⇒ Colour Science & Colour Pipeline for Film/VideoProduction by CCDA

2018

⇒ DaVinci Resolve Certified Trainer by Blackmagic Design Company & CCDA

2017

⇒ DaVinci Resolve Certified Trainer by Blackmagic Design Company & CCDA

⇒ Colour Science for Cinema & Broadcast Certified by CCDA

2016

⇒ Diploma of “Art Director” by Bear the School

⇒ Certificated of English at WallStreet English School

⇒ Diploma of “Audio Engineering” at SAE Thailand

2015

⇒ Diploma of “Colour Grading” by Bear the School

⇒ Graduated “Music Program” at SBS High School


Colour Grading Work


Commercial

♦ “ข้าวตราหงษ์ทอง” ชุดด่วน!!แถลงการณ์

♦ “OrthoSmile Dental Clinic”

♦ ยางล้อรถ “Pirelli” (italy) (ฉายที่อิตาลีและอังกฤษ)

♦ “EzyCare” : แผ่นแปะบรรเทาอาการคัดจมูก EZYCARE

♦ โฆษณาเปิดตัวสินค้าในไทยของ น้ำมะพร้าว “ThaiCoconut”

♦ Toyota : ชุดอุปกรณ์เสริมในรถ,

    : Toyota REVO ชุดเปลี่ยนรถชีวิตเปลี่ยน

    : Toyota REVO ชุด Dr.Choke

♦ A Day 

    : Love from Planet Ice

    : Life from Planet Work

In Organization Video

  # ThaiPRD : กรมประชาสัมพันธ์ ชุด One day in Ayutthaya และชุด คนเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในระดับAsian

  # SCB & FWD (ฉายที่ประเทศอังกฤษ)

  # Rabbit Hole Bangkok Agency : 8th Years Anniversary

Music Video

  # รักที่เธอไม่บอก – Memii Ananya

  # ตัวคั่นเวลา – ES Chitsanupong

  # คนชา (Cold-Hearted) – Peach Panicha X JazzInLove

Documentary

  # King Power X The Standard ชุด Thai Power Series

  # อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งอาข่า อาม่า แบรนด์กาแฟชาวเขาระดับโลก – Thai Power Series EP01

  # กรกต อารมย์ดี นักออกแบบที่ใช้ภูมิปัญญาจากบ้านเกิด – Thai Power Series EP02

  # ป้านุ้ย-ลุงเจตน์ มือปราบขยะแห่งเกาะสมุย – Thai Power Series EP03

  # ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ต้นแบบข้าราชการไทย – Thai Power Series EP04

  # ​รัสมี อีสานโซล ผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งอีสาน Thai Power Series EP05

  # Thai Chef-Bee Satongun เชฟที่ชุบชีวิตอาหารไทยจนคว้าดาวมิชลิน – Thai Power Series EP06

  # ไพโรจน์ ธีระประภา กราฟิกดีไซเนอร์ผู้สร้างอัตลักษณ์ไทยให้ร่วมสมัย – Thai Power Series EP07

Film/Movie

  # Dreamscape(श्वप्न दृश्य) / Nepal