โรงเรียบของเรามุ่งเน้นการพ้ฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกัด


เพื่อที่ผู้เรียนสามารถยอดต่อความคิดละนำไปใช้ได้จริง หลักสูตรของเรารองรับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์


" เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการออกแบบให้แก่คุณ "ออนไลน์วิทยา

คิดจะรู้ต้องได้รู้ คิดจะเรียนต้องได้เรียน คิดจะก้าวหน้าต้องก้าวหน้า คิดจะพัฒนาตัวเองต้องได้พัฒนา เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเพศ วัย วัน เวลา สถานที่ ทุกทักษะที่ต้องการเรียน ออนไลน์วิทยา เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนดั้งเดิม ทะลุข้อจำกัดสู่ห้องเรียนโลกกว้าง ให้คุณอัพสกิลได้ทุกที่ ทุกเวลา

ติดต่อเรา

110 ซ.ราชพฤกษ์4 (ซ.สุนทร2) ถ.ราชพฤกษ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย
093 782 8899

© 2019 ออนไลน์วิทยา